Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3906708 giây)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt Nam - Au...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thử nghiệm cố định Saccharomyces cerevisiae và Pichia anomala trên chất mang PVA-alginate và ứng dụng trong lên men thu ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118041 Định dạng: PDF
Thử nghiệm cố định saccharomyces cerevisiae và pichia anomala trên chất mang pva - alginate và ứng dụng trong lên men th...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo luật thương mại 2005
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135772 Định dạng: PDF
Đẩy mạnh xuất khẩu giày thể thao của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình sang thị trường Mỹ - Thực trạng và giải phá
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114081 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục