Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 500 kết quả (0.6500053 giây)
The lean startup
Tác giả: Ries Eric,
Thông tin xuất bản: New York : Crown Busines , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780307887917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222156 Định dạng: PDF
Paris in the Dark : Going to the Movies in the City of Light, 1930-1950
Tác giả: Smoodin Eric,
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 791.43094436
ISBN: 9781478006114
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Georges Sorel's Study on Vico : Translation, Edition, and Introduction
Tác giả: Brandom Eric,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789004416338
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Photon-Counting Image Sensors
Tác giả: Eric Fossum,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783038423744
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
In-Situ X-Ray Tomographic Study of Materials
Tác giả: Maire Eric,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039365296
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Meaningful reform in the Western Balkans : Between formal institutions and informal practices
Tác giả: Gordy Eric,
Ký hiệu phân loại: 337.14209496
ISBN: 9783034337274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Purinergic Signaling in Health and Disease
Tác giả: BoueGrabot Eric,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889635566
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Understanding Extreme Sports: A Psychological Perspective
Tác giả: Brymer Eric,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889635436
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
One Health: The Well-being Impacts of Human-nature Relationships
Tác giả: Brymer Eric,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889632268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Health and Wellbeing in an Outdoor and Adventure Sports Context
Tác giả: Brymer Eric,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039434480
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục