Chỉ tìm trong:
Tìm toàn văn
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3280696 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: Florida
The rise of the creative class
Tác giả: Florida Richard L
Thông tin xuất bản: New York, NY :Basic Books
Ký hiệu phân loại: 305.5
ISBN: 9780465024773
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 145595 Năm XB: 2002 File:
1

Truy cập nhanh danh mục