Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6400004 giây)
Natural and Engineered Resistance to Plant Viruses. Volume 75 - Advances in Virus Research
Tác giả: Loebenstein Gad,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 632.8072
ISBN: 0123813972
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62923 Định dạng: PDF
The business of value investing : six essential elements to buying companies like Warren Buffett
Tác giả: Gad Hesham,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0470444487
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104587 Định dạng: PDF
Drug safety evaluation
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 9781119097396 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Drug safety evaluation
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0471407275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80875 Định dạng: PDF
Safety evaluation of medical devices
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 681.7610287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121326 Định dạng: PDF
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , 2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121525 Định dạng: PDF
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 1441974490
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121543 Định dạng: PDF
Practical Computer Vision Applications Using Deep Learning with CNNs : With Detailed Examples in Python Using TensorFlow...
Tác giả: Gad Ahmed Fawzy,
Thông tin xuất bản: USA : Apress , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781484241677
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123811 Định dạng: PDF
Animal models in toxicology
Tác giả: Gad Shayne Cox,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135428 Định dạng: PDF
Nonalcoholic Fatty Liver Disease : An Update
Tác giả: Hamdy Gad Emad,
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781839628719
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục