Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.6093797 giây)
SPSS for dummies
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 9780470113448
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40652 Định dạng: PDF
The Routledge Companion to Free Will
Tác giả: Griffith Meghan,
Thông tin xuất bản: New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781138795815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Conflict survival kit : tools for resolving conflict at work
Tác giả: Griffith Dan,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3/145
ISBN: 0132741059
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 145756 Định dạng: PDF
GURPS for dummies
Tác giả: Griffith Adam,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 793.93
ISBN: 0471783293
ID: 77460 Định dạng: PDF
Java, XML, and JAXP
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0471209074
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76197 Định dạng: PDF
GCC : the complete reference
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillOsborne , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.453
ISBN: 0072224053
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 43316 Định dạng: PDF
Real-world Flash game development [electronic resource] : how to follow best practices and keep your sanity.
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9780240817682
ID: 76309 Định dạng: PDF
Real-world Flash game development [electronic resource] : how to follow best practices and keep your sanity
Ký hiệu phân loại: 794.8
ID: 66954 Định dạng: PDF
SPSS for dummies
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ Chichester : John Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 047048764X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77303 Định dạng: PDF
GCC, the complete reference [electronic resource]
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillOsborne , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0072228164
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67561 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục