Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.3599991 giây)
Thermo-Mechanical Behaviour of Structural Lightweight Alloys
Tác giả: Requena Guillermo,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039213870
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fiber Optics : Technology and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3692
ISBN: 9781839696268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Revisiting the Falklands-Malvinas Question : Transnational and Interdisciplinary Perspectives
Tác giả: Mira Guillermo,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 997.11
ISBN: 9781908857569
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Abe Kobo y la narrativa japonesa de posguerra
Ký hiệu phân loại: 895.6
ISBN: 9786076282960
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Campylobacter
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781839689758
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sensory shelf life estimation of food products
Tác giả: Hough Guillermo,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press Taylor Francis , 2010
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 142009291X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80942 Định dạng: PDF
Ancient Mesopotamia at the dawn of civilization : the evolution of an urban landscape
Tác giả: Algaze Guillermo,
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 307.760935
ISBN: 0226013774
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108158 Định dạng: PDF
Smashing Node.js [electronic resource] : JavaScript everywhere
Tác giả: Rauch Guillermo,
Ký hiệu phân loại: 006.7762
ISBN: 1119962595
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136885 Định dạng: PDF
Growth, Employment, and Poverty in Latin America
Tác giả: Cruces Guillermo,
Thông tin xuất bản: Oxford UK : Oxford University Press , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: oso/9780198801085.001.0001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Aspects of Ventricular Assist Devices
Tác giả: Reyes Guillermo,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535164630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục