Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6300492 giây)
10,000 steps a day in L.A. : 52 walking adventures
Tác giả: Haddad Paul,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 979.494
ISBN: 9781595800848
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Chemical Profiles of Selected Jordanian Foods [electronic resource]
Tác giả: Haddad Moawiya A,
Ký hiệu phân loại: 641.3
ISBN: 9783030798208
Bộ sưu tập: Tham khảo
Food Traceability in Jordan [electronic resource] : Current Perspectives
Tác giả: Haddad Moawiya A,
Ký hiệu phân loại: 641.3
ISBN: 9783030668204
Bộ sưu tập: Tham khảo
Brain Hypoxia and Ischemia [electronic resource] : with Special Emphasis on Development
Tác giả: Haddad Gabriel G,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 362.19681
ISBN: 9781603275798
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46965 Định dạng: PDF
Effective advocacy : lessons from East Asia's environmentalists
Tác giả: Haddad Mary Alice,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 333.7095
ISBN: 0262363429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
RF Technologies for Low-Power Wireless Communications [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sl : sn , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0471221643
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35206 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục