Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.5700007 giây)
Enhancing LAN performance
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0849319420
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7904 Định dạng: CHM
Ethernet networks
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0470844760
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11445 Định dạng: PDF
Microsoft Excel functions & formulas
Tác giả: Held Bernd,
Thông tin xuất bản: Plano Texas : Wordware Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 159822011X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15480 Định dạng: PDF
Cisco security architectures [electronic resource]
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0071347089
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27869 Định dạng: PDF
Deploying optical networking components [electronic resource]
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0071375058
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28085 Định dạng: PDF
Making your data center energy efficient : how to save big on data center energy costs
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , c2012
Ký hiệu phân loại: 696
ISBN: 1439855536 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How terrorism is wrong : morality and political violence
Tác giả: Held Virginia,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 303.625
ISBN: 9780195329599
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31601 Định dạng: PDF
Ethernet networks : design, implementation, operation, management
Tác giả: Held Gilbert,
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0470844760
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34284 Định dạng: PDF
Data Communications Networking Devices [electronic resource]
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd , 1998
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0470841826
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40874 Định dạng: PDF
Understanding Data Communications [electronic resource]
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0470841486
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40878 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục