Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5311951 giây)
Very Hard Choices
Tác giả: Holzer Hans,
Thông tin xuất bản: : Baen , 2008
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9781416555568
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53711 Định dạng: EPUB
Rasende Reporter : Eine Kulturgeschichte des Fotojournalismus. Fotografie, Presse und Gesellschaft in Österreich 1890 bi...
Tác giả: Holzer Anton,
Thông tin xuất bản: Darmstadt : Primus Verlag , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783863120733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Disability in Different Cultures : Reflections on Local Concepts
Tác giả: Holzer Brigitte,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 1999
Ký hiệu phân loại: 305.90816
ISBN: 9783839400401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Statische Beurteilung historischer Tragwerke. Band 2, Holzkonstruktionen [electronic resource]
Tác giả: Holzer Stefan M,
Ký hiệu phân loại: 694
ISBN: 3433030588
Bộ sưu tập: Tham khảo
Weiterbildungswiderstand
Tác giả: Holzer Daniela,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2017
Ký hiệu phân loại: 374.001
ISBN: 9783837639582
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Moralizing the corporation : transnational activism and corporate accountability
Tác giả: Holzer Boris,
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 1848447590
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146040 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục