Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.7099506 giây)
Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 519.538
ISBN: 149872096X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Photography and exploration
Tác giả: Ryan James R,
Thông tin xuất bản: London : Reaktion Books , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1780231008
Bộ sưu tập: Tham khảo
Big data : a business and legal guide
Tác giả: Kalyvas James R,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 343.730999
ISBN: 1466592370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136989 Định dạng: PDF
Transnational criminal organizations, cybercrime & money laundering : a handbook for law enforcement officers, auditors,...
Tác giả: Richards James R,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 364.168
ISBN: 0849328063
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16573 Định dạng: PDF
Process Improvement Essentials
Tác giả: Persse James R,
Thông tin xuất bản: : William Benton , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0596102178
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16768 Định dạng: CHM
Work and Peace in Academe : leveraging time, money, and intellectual energy through managing conflict
Tác giả: Coffman James R,
Thông tin xuất bản: Bolton : Anker Pub Company , 2005
Ký hiệu phân loại: 378.11
ISBN: 9781882982844
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to Geodesy : The History and Concepts of Modern Geodesy
Tác giả: Smith James R,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 1997
Ký hiệu phân loại: 526.1
ISBN: 9780471166603
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Functional Group Chemistry
Tác giả: Hanson James R,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2002
Ký hiệu phân loại: 547.1
ISBN: 9780471224808
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
An introduction to dynamic meteorology
Tác giả: Holton James R,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Academic Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 551.515
ISBN: 0123540151
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26749 Định dạng: PDF
Unburied Bodies : Subversive Corpses and the Authority of the Dead
Tác giả: Martel James R,
Thông tin xuất bản: Amherst MA : Amherst College Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.9
ISBN: 9781943208104
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục