Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7499938 giây)
Leash
Tác giả: DeLynn Jane,
Thông tin xuất bản: Los Angeles Calif : Semiotexte , 2002
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1584350148
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87727 Định dạng: PDF
Creating Effective Conference Abstracts and Posters in Biomedicine : 500 Tips for Success.
Tác giả: Fraser Jane,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 808.06660999999997
ISBN: 1138030937
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 157739 Định dạng: PDF
Complex analysis : in the spirit of Lipman Bers
Tác giả: Gilman Jane,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 515.9
ISBN: 0387747141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122001 Định dạng: PDF
Quaker constitutionalism and the political thought of John Dickinson
Tác giả: Calvert Jane E,
Ký hiệu phân loại: 973.3
ISBN: 0521884365
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 112491 Định dạng: PDF
Business law : The ethical, global, and e-commerce environment
Tác giả: Mallor Jane P,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.7307
ISBN: 0071106987 (Int'l ed.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Reality is broken [downloadable e-book] : why games make us better and how they can change the world
Tác giả: McGonigal Jane,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 306.4
ISBN: 1101467150
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70957 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục