Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6999953 giây)
Assembly language : step-by-step
Tác giả: Duntemann Jeff,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1992
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 0471578142
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29802 Định dạng: PDF
Assembly language step-by-step : programming with DOS and Linux
Tác giả: Duntemann Jeff,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 0471375233
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38246 Định dạng: CHM
Jeff Duntemann's drive-by wi-fi guide [electronic resource]
Tác giả: Duntemann Jeff,
Thông tin xuất bản: Scottsdale Ariz : Paraglyph Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38341 Định dạng: CHM
Assembly language step-by-step elektronisk ressurs : programming with Linux
Tác giả: Duntemann Jeff,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.136
ISBN: 0470497025
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38702 Định dạng: PDF
Assembly language step-by-step [electronic resource] : programming with Linux, third edition
Tác giả: Duntemann Jeff,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780470497029
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76528 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục