Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.6316428 giây)
Microgrids and Local Energy Systems
Tác giả: Jenkins Nick,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN: 9781789845303
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Echoes of No Thing: Thinking between Heidegger and Dōgen
Tác giả: Jenkins Nico,
Thông tin xuất bản: Earth Milky Way : punctum books , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 97819501920201
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Confronting the Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21st Century
Tác giả: Jenkins Henry,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 9780262258951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational Aerodynamic Modeling of Aerospace Vehicles
Tác giả: Jenkins Karl,
Ký hiệu phân loại: 629.13230011
ISBN: 9783038976103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Phonology of English as an Inter national Language : New Models, New Norms, New Goals
Tác giả: Jenkins Jennifer,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194421643
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Dreamweaver 8 All-in-One Desk Reference For Dummies
Tác giả: Jenkins Sue,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.786
ISBN: 0471781428
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16963 Định dạng: PDF
Garden rules : the snappy synopsis for the modern gardener
Tác giả: Jenkins Jayme,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 635
ISBN: 1591864917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dreamweaver CS4 all-in-one for dummies
Tác giả: Jenkins Sue,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.786
ISBN: 9780470391808
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37699 Định dạng: PDF
Social identity
Tác giả: Jenkins Richard,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 305.01
ISBN: 0415448484
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42602 Định dạng: PDF
Pierre Bourdieu
Tác giả: Jenkins Richard,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1992
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 0415057981
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43015 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục