Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5800502 giây)
Institutionalizing Gender : Madness, the Family, and Psychiatric Power in Nineteenth-Century France
Tác giả: Hewitt Jessie,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 305.3094409034
ISBN: 9781501753312
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The cruising woman's advisor : how to prepare for the voyaging life
Tác giả: Jessie Diana,
Ký hiệu phân loại: 797.1082
ISBN: 0071485589 (pbk. : alk. paper)
In Good Faith?: Governing Indigenous Australia through God, Charity and Empire, 1825-1855
Tác giả: Mitchell Jessie,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_459277
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục