Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.343706 giây)
New ideas in the Four Knights
Tác giả: Nunn John,
Thông tin xuất bản: New York : H Holt , 1993
Ký hiệu phân loại: 794.122
ISBN: 0805026290 (alk. paper) :
Luật trí não = Brain rules/
Tác giả: Medina John,
Thông tin xuất bản: H : Thế giới , 2009
Ký hiệu phân loại: 612.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing hiện đại kinh nghiệm toàn cầu = Readings in Modern Marketing
Tác giả: Qnelch John A,
Thông tin xuất bản: H : Tri thức , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhà lãnh đạo 360 = The 360 [degree symbol] leader
Tác giả: Maxwel John C,
Thông tin xuất bản: H : Lao Động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Top 100 Drug Interactions: A Guide to Patient Management
Tác giả: Horn John R,
Thông tin xuất bản: USA : HH Publications , 2021
Ký hiệu phân loại: 615.7045
ISBN: 9780981944074
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 284405 Định dạng: PDF
Adaptation in natural and artificial systems : an introductory analysis with applications to biology, control, and artif...
Tác giả: Holland John H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 574.5015118
ISBN: 0262082136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Signals and boundaries : building blocks for complex adaptive systems
Tác giả: Holland John H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN: 0262305895
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adaptation in natural and artificial systems : an introductory analysis with applications to biology, control, and artif...
Tác giả: Holland John H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 574.5/01/5118
ISBN: 0262275554
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Induction : processes of inference, learning, and discovery
Tác giả: Holland John H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9780262275576
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Signals and boundaries : building blocks for complex adaptive systems
Tác giả: Holland John H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN: 0262305895
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục