Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.0299657 giây)
R in a nutshell
Tác giả: Joseph Adler
Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Statistical analysis with R for dummies
Tác giả: Joseph Schmuller
Hoboken NJ: John Wiley Son, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Nonparametric statistical methods using R
Tác giả: John Kloke
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.54
 
Financial analytics with R : building a laptop laboratory for data science
Tác giả: Mark J. (Mark Joseph) Bennett
Cambridge UK: Cambridge University Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.0285513
 
Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R : A Workbook
Tác giả: Joseph F Hair Jr.
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 511.42
 
The Power of Feedback : 35 Principles for Turning Feedback from Others into Personal And Professional Change
Tác giả: Joseph R Folkman
New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.13
 
Principles of fluorescence spectroscopy
Tác giả: Joseph R Lakowicz
New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.56
 
The dynamics of mass communication : media in transition
Tác giả: Joseph R Dominick
New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
The dynamics of mass communication : media in the digital age
Tác giả: Joseph R Dominick
New York: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
Library assessment in higher education
Tác giả: Joseph R Matthews
Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 027.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục