Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.2343726 giây)
Nonlinear Effects in Superconducting Quantum Interference Meta-Atoms
Tác giả: Jung Philipp,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 296.0941
ISBN: 9783731502944
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Science and Technology of Thermal Barrier Coatings
Tác giả: Jung YeonGil,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036503189
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lattice-Preferred Orientation and Microstructures of Minerals and Their Implications for Seismic Anisotropy
Tác giả: Jung Haemyeong,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036526423
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advances in High-Efficiency LLC Resonant Converters
Tác giả: Jung Jeehoon,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039283866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biomaterial-supported Tissue Reconstruction or Regeneration
Tác giả: Ole Jung,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781838803773
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beginning Lua Programming
Tác giả: Jung Kurt,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0470069171
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17924 Định dạng: PDF
Punta di Zambrone I: 1200 BCE - a Time of Breakdown, a Time of Progress in Southern Italy and Greece
Tác giả: Jung Reinhard,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
WordPress 2.7 cookbook [electronic resource]
Tác giả: Jung JeanBaptiste,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31090 Định dạng: PDF
Psychology and the Occult
Tác giả: Jung CG,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 130.19
ISBN: 0415437458
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47659 Định dạng: PDF
Fluorescent Proteins II elektronisk ressurs : Application of Fluorescent Protein Technology
Tác giả: Jung Gregor,
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79677 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục