Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.6600034 giây)
US Nation Building in Afghanistan
Tác giả: Keane Conor,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 20161101
Ký hiệu phân loại: 958.10472
ISBN: 9781472474841
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pico-Solar electric systems : the Earthscan expert guide to the technology and emerging market
Tác giả: Keane John,
Thông tin xuất bản: Abingdon : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN: 9780415823593
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94484 Định dạng: PDF
The modern law of evidence.
Tác giả: Keane Adrian,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 347.4206
ISBN: 0199698325
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106370 Định dạng: PDF
Global civil society?
Tác giả: Keane John,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 320.11
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114848 Định dạng: PDF
Ethical life : its natural and social histories
Tác giả: Keane Webb,
Ký hiệu phân loại: 170
ISBN: 0691167737
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137727 Định dạng: PDF
Money Matters : Addressing the Financial Sustainability of Security Sector Reform
Tác giả: Keane Rory,
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 353.1
ISBN: 9781911529385
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Money matters : addressing the financial sustainability of security sector reform
Tác giả: Keane Rory,
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 353.1
ISBN: 9781911529385
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making the Void Fruitful : Yeats as Spiritual Seeker and Petrarchan Lover
Tác giả: Keane Patrick J,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers , 2021
Ký hiệu phân loại: 821.8
ISBN: 9781800643208
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How Creativity is Changing China
Tác giả: Sir Michael Keane,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2011
Ký hiệu phân loại: 330.95106
ISBN: 9781849666565
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wildland Fuel Fundamentals and Applications [electronic resource]
Tác giả: Keane Robert E,
Ký hiệu phân loại: 577.5
ISBN: 9783319090153
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục