Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 90 kết quả (0.6000009 giây)
Extreme programming explained : embrace change
Tác giả: Beck Kent,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321278658
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8908 Định dạng: CHM
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Kent Peter,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0471979988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15869 Định dạng: PDF
Search Engine Optimization for Dummies (For Dummies (Computers))
Tác giả: Kent Peter,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0764567586
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16050 Định dạng: PDF
Scrapbooking with Photoshop Elements : The Creative Cropping Cookbook
Tác giả: Kent Lynette,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2005
Ký hiệu phân loại: 745.593
ISBN: 0782143776
ID: 17200 Định dạng: PDF
Tiếp thị số : hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing
Tác giả: Wertime Kent,
Thông tin xuất bản: H : Tri thức , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.800258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The quantum revolution : a historical perspective
Tác giả: Peacock Kent A,
Thông tin xuất bản: Westport Conn : Greenwood Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 530.1209
ISBN: 031333448X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28092 Định dạng: PDF
War Pictures : Cinema, Violence, and Style in Britain, 1939-1945
Tác giả: Puckett Kent,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 791.430941
ISBN: 082327652X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wendell Fertig and his guerrilla forces in the Philippines : fighting the Japanese occupation, 1942-1945
Tác giả: Holmes Kent,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 940.5425997
ISBN: 9780786498253 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Somebody's darling : essays on the Civil War
Tác giả: Gramm Kent,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , c2002
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0253340810 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Using Facebook
Tác giả: Joshi Kent,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , c2011
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 0789745240
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục