Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.7199678 giây)
Standard for auditing computer applications
Tác giả: Krist Martin A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 1999
Ký hiệu phân loại: 657.450285
ISBN: 0849399831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48950 Định dạng: PDF
Effective use of teams for IT audits
Tác giả: Krist Martin A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Auerbach , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.4/78
ISBN: 0849398282
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 145928 Định dạng: PDF
Nako
Tác giả: Krist Gabriela,
Thông tin xuất bản: Wien Köln Weimar : Böhlau , 2016
Ký hiệu phân loại: 700
ISBN: 9783205202677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nako : Research and Conservation in the Western Himalayas
Tác giả: Krist Gabriela,
Thông tin xuất bản: Wien Köln Weimar : Böhlau , 2010
Ký hiệu phân loại: 700
ISBN: oapen_620577
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vegetable Fats and Oils [electronic resource]
Tác giả: Krist Sabine,
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN: 9783030303143
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Internationalization and Firm Performance [electronic resource] : The Role of Intangible Resources
Tác giả: Krist Mario,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9783834994981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Model-Based Tools for Pharmaceutical Manufacturing Processes
Tác giả: Gernaey Krist V,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039284245
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Model-Based Tools for Pharmaceutical Manufacturing Processes
Tác giả: Krist V Gernaey,
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039284252
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants
Tác giả: Gernaey Krist V,
Thông tin xuất bản: London UK : IWA Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN: 9781780401171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục