Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.4374201 giây)
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85366 Định dạng: PDF
Quản trị sản xuất
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100282 Định dạng: PDF
Quản trị rủi ro
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102634 Định dạng: PDF
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110045 Định dạng: PDF
Quản trị rủi ro
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110060 Định dạng: PDF
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111213 Định dạng: PDF
Quản trị sản xuất
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113443 Định dạng: PDF
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 140159 Định dạng: PDF
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192669 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Liên Vận Minh Tường...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục