Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.4100436 giây)
185 vướng mắc & giải đáp về thuế, thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu
Tác giả: Lê Anh Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2003
Ký hiệu phân loại: 382.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 168729 Định dạng: PDF
Đại số tuyến tính : T1
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Từ điển Thương mại và Tài chính Anh - Việt
Thông tin xuất bản: TP HCM : , 1993
Ký hiệu phân loại: 332.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.63243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102195 Định dạng: PDF
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí điều khiển từ xa trên ô tô
Tác giả: Lê Hồng Tuấn,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.2772
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221198 Định dạng: PDF
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72564 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Lê Thị Tâm,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101357 Định dạng: PDF
Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ vay ngân hàng của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Lê Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101368 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tại TP.Phan Thiết
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221537 Định dạng: PDF
Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương mại khu tp. HCM bằng mô phỏng Monte Carlo
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99394 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục