Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3750355 giây)
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020
Tác giả: Lê Xuân Khoan,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao năng lực tài chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh của bưu điện Bình Dương
Tác giả: Lê Ngọc Tuấn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100012 Định dạng: PDF
Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh khách sạn tại Tp.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2025
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 647.940685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp trong công tác quan hệ quốc tế tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM đến 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109858 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Bee logistics
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116733 Định dạng: PDF
Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình phước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116796 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục