Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.7899993 giây)
Smart Furniture (nội thất thông minh)
Tác giả: Lê Minh Phương,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 749
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124323 Định dạng: PDF
Nguyên lý kế toán
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được.
Tác giả: Lê Minh Thiện,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách du lịch quốc tế về bộ phận F&B tại khách sạn 4,5 sao Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124305 Định dạng: PDF
Thiết bị truyền dịch thông minh
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 681.761
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221253 Định dạng: PDF
Môi trường và con người : giáo trình
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18765 Định dạng: PDF
Nghiên cứu về nội thất thông minh trong nhà ở
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 747
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho tổ chức
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72573 Định dạng: PDF
Thực tập sinh học đại cương : Bài giảng
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19619 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục