Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4062115 giây)
Kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Châu Á VIRA
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai công suất 3000m3/ngđ
Tác giả: Lê Thanh Tân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế Quận Tân Phú. : Thực trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.153
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 91608 Định dạng: PDF
Tổng quang tài liệu về một số nhóm sản phẩm truyền thống Việt Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật soạn thảo văn bản dùng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng
Tác giả: Lê Xuân Soan,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2006
Ký hiệu phân loại: 652.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm
Ký hiệu phân loại: 363.192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 126638 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục