Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 36 kết quả (0.7300022 giây)
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Giáo trình
Tác giả: Lê Trung Thành,
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46029 Định dạng: PDF
Tái cấu trúc hệ thống tài chính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Trung Thành,
Ký hiệu phân loại: 332.09597
ISBN: 9786046289975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thiết kế chung cư Gia Định
Tác giả: Lê Thành Trung,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Trung Thành,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2017
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 9786046709169 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thiết kế chung cư cao tầng Avalon
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Tây Ninh
Tác giả: Lê Thành Trung,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120982 Định dạng: PDF
Giáo trình các công cụ phái sinh
Tác giả: Lê Trung Thành,
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 9786043003079
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Viễn thám
Tác giả: Lê Văn Trung,
Ký hiệu phân loại: 621.3678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân tích tầm ảnh hưởng của bài báo khoa học trong mạng trích dẫn
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Lê Trung Thực,
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục