Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 151 kết quả (0.5900443 giây)
Kỹ thuật điện
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19869 Định dạng: PDF
Kỹ thuật điện tử : bài tập
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21284 Định dạng: PDF
101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
101 Thuật toán & chương trình bài toán KHKT & KTế bằng ngôn ngữ C
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, mô phỏng, ứng dụng : T.2
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
101 Thuật toán & chương trình bài toán KHKT & KTế bằng ngôn ngữ Pascal
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Người thả diều : Những câu chuyện chắp cánh ước mơ tuổi trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9786046841470
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.74
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục