Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5600147 giây)
Poverty and Distributional Impact of Economic Policies and External Shocks : Three Case Studies from Latin America Combi...
Tác giả: Lay Jann,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Poverty and Distributional Impact of Economic Policies and External Shocks : Three Case Studies from Latin America Combi...
Tác giả: Lay Jann,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783631753651
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Handbook of road technology
Tác giả: Lay M G,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon , 2009
Ký hiệu phân loại: 625.7
ISBN: 0203892534 (ebook)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Linear algebra and its applications
Tác giả: Lay David C,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2016
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 032198238X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106417 Định dạng: PDF
Study guide [to accompany] Linear algebra and its applications, third edition update
Tác giả: Lay David C,
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0321280660
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 108059 Định dạng: PDF
Linear algebra and its applications
Tác giả: Lay David C,
Thông tin xuất bản: Boston : AddisonWesley , 2012
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 119117 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục