Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.3280837 giây)
Advanced Techniques for Ground Penetrating Radar Imaging
Tác giả: Lopez Yuri,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036521497
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Indefinite objects : scrambling, choice functions, and differential marking
Tác giả: Lopez Luis,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262305631
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Indefinite objects : scrambling, choice functions, and differential marking
Tác giả: Lopez Luis,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262305631
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shape Memory Alloys 2020
Tác giả: Lopez Gabriel A,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036524702
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Nutrigenomics and Atherosclerosis: The Postprandial and Long-Term Effects of Virgin Olive Oil Ingestion
Tác giả: Lopez Sergio,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 26141
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Relationship between shoreline evolution and sediment wear
Tác giả: Lopez Isabel,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 551.457091638
ISBN: 9788855181471
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Apache phrasebook : essential code and commands
Tác giả: Lopez Daniel,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sams , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.71376
ISBN: 0672328364
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37004 Định dạng: CHM
Amazing solar system projects you can build yourself
Tác giả: Lopez Delano,
Thông tin xuất bản: Chicago : Nomad Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 523.2078
ISBN: 0979226813
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 49694 Định dạng: PDF
The soloist : a lost dream, an unlikely friendship, and the redemptive power of music [electronic resource]
Tác giả: Lopez Steve,
Thông tin xuất bản: New York : GP Putnams Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 787.2092
ISBN: 1436211131
ID: 91390 Định dạng: PDF
Home Ground : Language for an American Landscape [electronic resource]
Tác giả: Lopez Barry,
Ký hiệu phân loại: 917.3
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 115449 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục