Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5000104 giây)
La gloire et la faute : Essai psychanalytique sur le conflit entre narcissisme et culpabilité
Tác giả: Lussier Andre,
Ký hiệu phân loại: 616.85854
ISBN: 9782760513990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adjuvant analgesics
Tác giả: Lussier David,
Thông tin xuất bản: New York NY : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: QV 95
ISBN: 0199392188
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135499 Định dạng: PDF
La gloire et la faute Essai psychanalytique sur le conflit entre narcissisme et culpabilité
Tác giả: Lussier Andre,
Ký hiệu phân loại: 616.85854
ISBN: 2760513998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human relations in organizations : applications and skill building
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0073381535 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324596553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98943 Định dạng: PDF
Effective leadership
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason Ohio : ThomsonSouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324361858
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục