Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.5781274 giây)
The Adobe Photoshop layers book : harnessing Photoshop's most powerful tool, covers Photoshop CS3
Tác giả: Lynch Richard,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520769
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35479 Định dạng: PDF
Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children [electronic resource]
Tác giả: Lynch Julia,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9780511219849
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70710 Định dạng: PDF
Origins and development of authoritarian and single-party states [electronic resource]
Tác giả: Lynch Michael,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2013
Ký hiệu phân loại: 321.90904
ISBN: 9781444156447
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104302 Định dạng: PDF
The hidden power of Photoshop CS : advanced techniques for smarter, faster image processing
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0782142559
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24224 Định dạng: ISO
Big brain : the origins and future of human intelligence
Tác giả: Lynch Gary,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2008
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 1403979782
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25634 Định dạng: PDF
The hidden power of Photoshop Elements 3
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : SYBEX , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0782143857 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24458 Định dạng: ISO
The hidden power of Photoshop Elements 3
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : SYBEX , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0782143857 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24458 Định dạng: PDF
The Adobe Photoshop CS4 layers book : Harnessing Photoshop's most powerful tool
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Focal Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240521552
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39098 Định dạng: PDF
The Hidden Power of Photoshop Elements 4
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780782144567
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23813 Định dạng: ISO
The Adobe Photoshop layers book
Tác giả: Lynch Richard,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierFocal Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN: 9780240522524
ID: 97145 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục