Chỉ tìm trong:
Tìm toàn văn
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3593719 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: MD
Computer vision and action recognition
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Paris :Atlantis Press
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9491216201
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 80428 Năm XB: 2011. File: PDF
Theory of Preliminary Test and Stein-Type Estimation Withapplications
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons Inc.
Ký hiệu phân loại: 519.544
ISBN: 9780471563754
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23781 Năm XB: 2006 File:
Celiac Disease for Dummies
Tác giả: MD Ian Blumer
Thông tin xuất bản: For Dummies
Ký hiệu phân loại: 616.399
ISBN: 0470160365
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 63023 Năm XB: 2010 File: PDF
A case-based approach to emergency psychiatry
Tác giả: MD Katherine Maloy.
Thông tin xuất bản: New York, NY, United States States of America :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 616.89025
ISBN: 0190250844
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 137631 Năm XB: 2016. File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục