Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7031258 giây)
Nonlinear resonators for all-optical signal processing
Tác giả: Maitra Ayan,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3694
ISBN: 9783866441507
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Handbook of gear design
Tác giả: Maitra Gitin M,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN: 0074602373
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục