Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.1874569 giây)
Quantum mechanics demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2006
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0071455469 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Complex Variables Demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 515.9
ISBN: 007154920x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28438 Định dạng: PDF
Quantum field theory demystified [electronic resource]
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.143
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28440 Định dạng: PDF
Linear algebra demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0071465790
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28809 Định dạng: PDF
String theory demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2009
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 0071498702
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28830 Định dạng: PDF
Circuit analysis demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0071488987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28835 Định dạng: PDF
Analytical instrumentation : a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments
Tác giả: McMahon Gillian,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : J Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 9780470027950
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30147 Định dạng: PDF
Apple Aperture 3 [electronic resource] : a workflow guide for digital photographers
Tác giả: McMahon Ken,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0240521781
ID: 31597 Định dạng: PDF
Apple Aperture 2 [electronic resource] : a workflow guide for digital photographers
Tác giả: McMahon Ken,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780240520391
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48888 Định dạng: PDF
Relativity demystified [electronic resource] : [a self-teaching guide]
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 530.11
ISBN: 0071486739 (electronic bk. : Adobe Reader)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67393 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục