Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3124554 giây)
The accidental trainer : a reference manual for the small, part-time, or one-person training department
Tác giả: Miner Nanette,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9780787980467
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
MapReduce design patterns
Tác giả: Miner Donald,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : Oreilly , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN: 1449327176
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79742 Định dạng: PDF
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership
Tác giả: Miner John B,
Thông tin xuất bản: Armonk NY : ME Sharpe , 2005
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0765615231
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92895 Định dạng: PDF
Thomas Aquinas on the passions : a study of Summa theologiae : 1a2ae 22-48
Tác giả: Miner Robert C,
Ký hiệu phân loại: 128
ISBN: 0521897483
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 112498 Định dạng: PDF
Failed States and Fragile Societies : A New World Disorder?
Tác giả: Miner Steven M,
Thông tin xuất bản: Athens Ohio : Ohio University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 327.1
ISBN: 9780821420911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục