Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1718778 giây)
Job and work analysis : methods, research, and applications for human resource management
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781544329529
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 149136 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục