Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3749124 giây)
Thực hành lập trình trên môi trường Windows
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 147940 Định dạng: PDF
Thực hành lập trình web
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 006.76
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148528 Định dạng: PDF
Phát triển phần mềm mã nguồn mở
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu hiệu quả khử trùng nước uống bằng ánh sáng mặt trời (SODIS) và khả năng áp dụng trên quy mô hộ gia đình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48782 Định dạng: PDF
Phát triển các chức năng hữu ích trên hệ thống học tập trực tuyến
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

Truy cập nhanh danh mục