Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 117 kết quả (0.3593698 giây)
Quản trị nhân sự
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94294 Định dạng: PDF
Quản trị dự án
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102735 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113578 Định dạng: PDF
Quản trị dự án
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113582 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148164 Định dạng: PDF
Quản trị dự án
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192621 Định dạng: PDF
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102685 Định dạng: PDF
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 109979 Định dạng: PDF
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111209 Định dạng: PDF
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115860 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục