Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 83 kết quả (0.2969326 giây)
Phát triển các chức năng hữu ích trên hệ thống học tập trực tuyến
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái phường Long Phước, quận 9, TP.HCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110461 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Th...
Tác giả: Nguyễn Tuân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120929 Định dạng: PDF
Khảo sát phân bố công suất trong hệ thống điện có đường dây HVDC
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.31912
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.312134
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 627.011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hiện trạng ô nhiễm môi trường do phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm phát triển môi trường du ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99404 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và ứng dụng hadoop để khai thác tập phổ biến
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100083 Định dạng: PDF
Ứng dụng Fuzzy logic trong điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.3136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng quản trị sản xuất tinh gọn tại nhà máy sản xuất vải DENIM thuộc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109634 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục