Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.7799547 giây)
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bê tông cốt thép 1
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21685 Định dạng: PDF
Tòa nhà VP Q2
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình xã hội học môi trường
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140065 Định dạng: PDF
Giáo trình nguyên liệu dệt = Raw textile materials
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 677.0283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158983 Định dạng: PDF
Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories
Ký hiệu phân loại: 677
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158996 Định dạng: PDF
Giáo trình quá trình hoàn tất vải = Textile dyeing and finishing technology
Ký hiệu phân loại: 677
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 159161 Định dạng: PDF
Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1
Ký hiệu phân loại: 687.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 161359 Định dạng: PDF
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản trái sung mỹ tươi (Ficus carica L) bằng phương pháp bao màng kết hợp với tinh dầu ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 664.804
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc Phòng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120418 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục