Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3900501 giây)
Bán và tiếp thị sản phẩm nhà hàng - dịch vụ ăn uống
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 647.950688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bán và tiếp thị sản phẩm nhà hàng - dịch vụ ăn uống
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 647.950688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119127 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục