Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2968416 giây)
Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Phong Phú 4
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện Y học cổ ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109622 Định dạng: PDF
Chung cư Phú Mỹ Hưng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Hưng Phú
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư An Phú - Quận 2
Tác giả: Nguyễn Văn Duy,
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp khắc phục
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72442 Định dạng: PDF
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011 - 2013
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99523 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng môi trường cty CP thực phẩm Hồng Phú KCN Hàm Kiệm 1 - Huyện Hàm Thuận Nam- tỉnh Bình Thuận và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng mội trường.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84739 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục