Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 36 kết quả (0.4999927 giây)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Bình định
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116859 Định dạng: PDF
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Thanh phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109622 Định dạng: PDF
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102425 Định dạng: PDF
Giải pháp hoàn thiện văn hóa công ty đường ống Nam Côn Sơn Bà Rịa–Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75395 Định dạng: PDF
Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chiến lược phát triển dịch vụ dầu khí tại tổng công ty cổ phần Khoan dầu khí đến năm 2018
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chiến lược phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro giai đoạn 2012-2017
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98094 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn công đoàn bà rịa Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102182 Định dạng: PDF
Những yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn lao động tại tổng công ty Điện lực TP.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.38
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109640 Định dạng: PDF
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hạt điều của tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 382.41
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110473 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục