Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.4199976 giây)
Kế toán Mỹ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102648 Định dạng: PDF
Phần mềm kế toán Mỹ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102675 Định dạng: PDF
Kế toán Mỹ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110003 Định dạng: PDF
Kế toán các khoản phải thu , phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 21373 Định dạng: PDF
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế ( INDECO )
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn - TT Viễn thông IP
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72559 Định dạng: PDF
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SX - TM Á Châu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72580 Định dạng: PDF
Kế toán tiền mặt tại công ty CP Bibica
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99504 Định dạng: PDF
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán-tư vấn Khang Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99631 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục