Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7099921 giây)
Hàm phức và ứng dụng
Ký hiệu phân loại: 515.9
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quản trị chất lượng
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư Thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái / guyễn Thị Kim Ngân ; Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 577.56
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120762 Định dạng: PDF
Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo TCVN ISO9000
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 389.63
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiên cứu giải pháp tái sử dụng sản phẩm thời trang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 746.92
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124303 Định dạng: PDF
Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiếm toán và tư vấn Chuẩn Việt
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110292 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh sản xuất cáp Antena và linh kiện điện tại công ty TNHH một thành viên SCM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vật liệu kỹ thuật điện : tính chất, đặc điểm, thành phần công nghệ và ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.3028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục