Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0399719 giây)
Học ngữ pháp tiếng Trung bằng hình : trình độ nâng cao
Tác giả: Chongren Liu
TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Nhân Trí Việt, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.15
 
Học ngữ pháp tiếng Trung bằng hình : trình độ cơ bản
Tác giả: Tai - Chi Chang
TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Nhân Trí Việt, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.15
 
Giáo trình chuẩn HSK 5 : Sách bài tập. Tập 2
Tác giả: 
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1 = 短期速成外国人汉语会话课本
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK . Tập 3
Tác giả: Khương Lệ Bình
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK : Sách bài tập . Tập 3
Tác giả: Khương Lệ Bình
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK 5. Tập 2
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK 4 . Tập 2
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi
TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 495.183
 
Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày : Trình độ trung cấp
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục