Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.7500496 giây)
Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 978608045896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Ký hiệu phân loại: 174.9097
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia , 2014
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 9786045702642
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 9786045727133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử : sách chuyên khảo
Ký hiệu phân loại: 070.172
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142341 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hàm lượng một số KLN (As, Cd, Pb) trọng gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84780 Định dạng: PDF
Khảo sát tần số Gene IGFBP2 (Insulin – Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng tại một trung tâm giốn...
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 119436 Định dạng: PDF
Tính toán & thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Cty CP May Công Tiến, Thị xã Gò Công, Tiền Giang, 205m3/NGĐ.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản Đại Thành tỉnh Tiền Giang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp thích ứng tại huyện cai lậy, tỉnh Tiền giang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 628.114
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục