Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.570011 giây)
Xây dựng quy trình và công thức thu nhận bánh tráng rế đế ứng dụng sản xuất chả giò ống kem
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng môi trường - an toàn - sức khỏe nghề nghiệp công ty TNHH MTV Phan Kim và đưa ra giải pháp cải tiến n...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117752 Định dạng: PDF
Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Tiền, đoạn chảy qua tỉnh Tiền Giang và đề xuất các giải pháp...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120152 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tính toán cân bằng dòng vật chất trong phương pháp xử lý chất thải làng nghề làm bột xã Tân Phú Trung - huyện...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120260 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy ở khu vực tỉnh Đồng nai và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120175 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành phố Đồng hới, tỉnh Quảng bình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117757 Định dạng: PDF
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp phần thân hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án chung cư Nguyễn Kim - Khu B
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hàm lượng độc chất methanol trong rượu trắng tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117795 Định dạng: PDF
Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng nấm trichoderma với nấm gây bệnh đốm trắng trên cây thanh long
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117717 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp phát triển khu du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục