Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 266 kết quả (0.72 giây)
Từ điển giải nghĩa tin học Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Trọng,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Hội tin học Việt Nam , 1991
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Công nghệ chế tạo máy : dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ học cơ sở. T.2
Tác giả: Nguyễn Trọng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 531.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hối Đoái : Foreign Exchange
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chiến lược tạo dựng một doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quy tắc & Thực hành thống nhất tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phân tích các tình huống trong giao dịch tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thư tín thương mại quốc tế = correspondence in international trade
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.20246517
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Từ điển Ngân hàng và tài chính quốc tế Anh -Việt
Ký hiệu phân loại: 332.4003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Ứng dụng thuật giải Cordic mô phỏng bộ định hướng dịch pha trên FPGA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6681 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục