Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7000551 giây)
Khảo sát các điều kiện thích hợp của chủng vi khuẩn phân hủy hợp chất hữu cơ ứng dụng xử lý nước thải chế biến thủy sản
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117996 Định dạng: PDF
Thiết kế chung cư Sao Mai
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 67951 Định dạng: PDF
Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng môi trường nước của một số chủng vi khuẩn PROBIOTICS
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá mức độ nhiễm Salmonella trên thịt heo tại các quầy thịt tại chợ Văn Thánh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống hỗ trợ chống nhầm bàn đạp chân ga trên ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221236 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục